Disclaimer

Deze website “tandartspraktijkkoekelare.be is eigendom van:

Tandartspraktijk Berchem
Kervynadreef 35
8000 Brugge
Tel: 0470 45 77 81
E-mail: [email protected]
BE 0683.844.654

Op deze pagina vind je de disclaimer van “tandartspraktijkkoekelare.be”, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tandartspraktijk Berchem. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. Je verklaart je akkoord met deze disclaimer door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Alle teksten, documenten en foto’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tandartspraktijk Berchem of rechthoudende derden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de informatie op de website zijn verboden zonder schriftelijke toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Tandartspraktijk Berchem levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te presenteren. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Tandartspraktijk Berchem de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Tandartspraktijk Berchem kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Tandartspraktijk Berchem geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Tandartspraktijk Berchem kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een expliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Tandartspraktijk Berchem verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Op deze site is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.
Privacybeleid

Tandartspraktijk Berchem hecht het grootste belang aan je privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verwerkt worden in het kader om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich schriftelijk richten tot Tandartspraktijk Berchem, Kervynadreef 35, 8000 Brugge of [email protected].

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet betreffende verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de eigen persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tandartspraktijk Berchem, Kervynadreef 35, 8000 Brugge, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet actueel zouden zijn.

Google Analytics en cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer of mobiel apparaat worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres nooit combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor mogelijke instellingen te kiezen. Hierdoor kan het echter gebeuren dat de werking van de website niet optimaal is. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Remarketing

Tandartspraktijk Berchem gebruikt remarketing of soortgelijke doelgroepen om online je de meest relevante informatie en/of advertenties te tonen via externe leveranciers, waaronder Google. Deze informatie en/of advertenties worden weergegeven op sites op het internet. Deze externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van gebruikers aan onze website. Indien je wenst afgemeld te worden voor het gebruik van Google-cookies dan kan dat via Beheer van advertentievoorkeuren. Je kan je verder ook afmelden voor cookies van externe leveranciers door naar de afmeldingspagina van het ‘Network Advertising Initiative‘ te surfen.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die eventueel op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Tandartspraktijk Berchem te mogen claimen of te veronderstellen. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie of materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van “tandartspraktijkkoekelare.be” op deze pagina.

Scroll naar boven