Motiverende gespreksvoering

Tabak is een risicofactor voor vele chronische ziektes en de voornaamste vermijdbare doodsoorzaak. Parodontale aandoeningen zijn op vergelijkbare wijze een van de belangrijkste chronische ontstekingsziektes.

De significante positieve associatie tussen roken en een hoger risico op parodontitis is duidelijk aangetoond; het blijkt dat indien het roken in deze bevolkingsgroep geëlimineerd zou worden, het risico op parodontitis verminderd zou worden met ongeveer 14%.

Zowel de ondersteuning bij het stoppen met roken als de behandeling van parodontitis zijn een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid. Motiverende gespreksvoering is een communicatietechniek om mensen te helpen bij een gezondheidsgerelateerde gedragsverandering.

Van de 568 patiënten in de studie, werd bij 258 van hen parodontitis (stages 2-4) vastgesteld en bevestigd door minimaal één radiografie tijdens een tandheelkundige raadpleging in de 12 maanden die de pandemie voorafgingen. Van de patiënten met een voorgeschiedenis van parodontitis waren er 33 die ernstige complicaties van Covid-19 vertoonden terwijl slechts 7 van de 310 patiënten zonder gekende tekens van parodontitis toch ernstige Covid-19-complicaties vertoonden.

De parodontoloog is uitermate geschikt om een motiverend gesprek aan te gaan over stoppen met roken en parodontale therapie. Het in acht nemen van de risicofactoren, waaronder tabak, is een uitdaging voor het herstel en het in stand houden van de parondontale gezondheid. Gepubliceerd bewijsmateriaal suggereert dat motivatieverhogende interventies bij stoppen met roken effectief zijn, en onderstrepen de noodzaak van een gedragsmatige ondersteuning bij parodontale zorg. De motiverende gespreksvoering wordt een belangrijk onderdeel van zowel de parodontale behandeling als de behandeling van tabakverslaving.

Het origineel artikel verscheen onder de titel ‘L’entretien motivationnel: une technique commune au service de l’aide au sevrage tabagique et à la thérapeutique parodontale’, van Gondel O., Jungo S., Aubin H.J., in Rev Med Liege 2021, 76(4),287-291.

Scroll naar boven