Carrièreverwachtingen van Europese studenten tandheelkunde: praktijkeigenaar of niet?

De European Regional Organisation (ERO) van het FDI heeft een zeer interessante studie gevoerd bij studenten tandheelkunde.

Het voornaamste doel van deze observationele online enquête was het verkrijgen van informatie over de verwachtingen van studenten tandheelkunde betreffende hun carrièreplanning. De vragenlijst werd opgesteld met 18 items in vijf verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Italiaan en Spaans.

Er werden gegevens verzameld over nationaliteit, leeftijd, geslacht, land van woonplaats, universiteit, semester, het verwachte jaar van afstuderen en verwachtingen over de toekomstige carrière.

Er namen 3.851 studenten (2.863 vrouwen en 988 mannen) deel aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat studenten grotendeels opteren om praktijkeigenaar te worden, zij het na enkele jaren. Zo is bijna een derde van de deelnemers van plan praktijk(mede)eigenaar te worden meer dan drie jaar na hun beroepsopleiding. Een kwart (25.76%) mikt op een eigen praktijk na drie jaar, en slechts 12.59% na één jaar.

De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat studenten grotendeels opteren om praktijkeigenaar te worden, zij het na enkele jaren.

In 50.07% van de steekproef kon vastgesteld worden dat de familie een positieve invloed heeft op de beslissing om praktijkeigenaar te worden, met een statistisch gezien significant verschil tussen de geslachten. Het zijn voornamelijk vrouwen die aangeven minstens drie jaar na hun stagejaar praktijkeigenaar te willen worden. Bijna een derde van de deelnemers wenst niet te werken in een praktijk in handen van private investerings- of verzekeringsmaatschappijen, terwijl 21.79% wel in dergelijke omgeving zou werken.

Europese studenten tandheelkunde verlangen hoofdzakelijk zelfstandige te worden en eigenaar van hun praktijk. Nieuwe praktijkvormen bieden hen opties voor hun toekomstige carrière.

Bron: VVT MWolf TG, Wagner RF, Zeyer O, Ilhan D, Crnic T, Otterbach E-J, Campus G. Expectations Regarding Dental Practice: A Cross-Sectional Survey of European Dental Students. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020; 17(19):7296.agazine September 2021

Scroll naar boven