Parodontitis en Covid-19-complicaties

De studie getiteld ‘Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: A case–control study’ onderzocht het verband tussen parodontitis en Covid-19-complicaties.

In verschillende studies werden reeds eerder associaties tussen parodontitis en algemene gezondheid aangetoond. Deze associaties met o.a. cardiovasculair risico werden al in de literatuur verklaard door gedeelde genetische en algemene gezondheidsrisicofactoren maar ook de gemeenschappelijke chronische ontstekings-pathways.

Dit onderzoek gaat om een case-control-studie uitgevoerd in Qatar tijdens de eerste golf van Covid-19 van februari tot juli 2020. 568 Covid-19-positieve patiënten (>18 jaar) waarvan voldoende recente tandheelkundige gegevens beschikbaar waren, werden in de studie opgenomen. Veertig patiënten die leden aan ernstige Covid-19-complicaties (overlijden, opname in intensivecare-unit, kunstmatige beademing) werden vergeleken met een controlegroep van 528 patiënten zonder ernstige complicaties.

De studie geeft aan dat het risico voor ernstige Covid-19-complicaties significant hoger is bij patiënten met matige tot ernstige parodontitis (vergevorderde tandvleesontsteking) dan deze met een mildere vorm of zonder parodontitis.

Van de 568 patiënten in de studie, werd bij 258 van hen parodontitis (stages 2-4) vastgesteld en bevestigd door minimaal één radiografie tijdens een tandheelkundige raadpleging in de 12 maanden die de pandemie voorafgingen. Van de patiënten met een voorgeschiedenis van parodontitis waren er 33 die ernstige complicaties van Covid-19 vertoonden terwijl slechts 7 van de 310 patiënten zonder gekende tekens van parodontitis toch ernstige Covid-19-complicaties vertoonden.

Deze studie gaf dus aan dat het risico voor ernstige Covid-19-complicaties significant hoger was bij patiënten met ‘moderate-to-severe’ parodontitis dan deze met een mildere vorm of zonder parodontitis. Deze cross-sectionele studie heeft duidelijke beperkingen en daarom dienen de resultaten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. De causaliteit is niet aangetoond en dus is verder onderzoek nodig om dit verband te bevestigen en de mechanismen te verstaan die een relatie tussen parodontitis en Covid-19 zouden kunnen verklaren.

Referentie: Marouf N, Cai W, Said KN, Daas H, Diab H, Rao Chinta V, Ait Hssain A, Nicolau B, Sanz M, Tamimi F. Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: A case–control study. J Clin Periodontol. 2021;00: 1–9.agazine September 2021

Scroll naar boven