Consensuskader voor digitale transformatie gezondheidszorg

De organisaties geloven dat digitalisering gezondheidswerkers kan ondersteunen bij het leveren van gezondheids- en zorgdiensten van hoge kwaliteit.

De Farmaceutische Groep van de Europese Unie (PGEU), het Permanent Comité van Europese Artsen (CPME), het Europees Patiëntenforum (EPF), de Europese Federatie van Verenigingen van Verpleegkundigen (EFN) en de Raad van Europese Tandartsen (CED) waarvan VVT lid is, erkennen de waarde van digitale innovatie voor burgers, patiënten en gezondheidszorgstelsels. Daarom hebben zij samen een consensuskader over de digitale transformatie van de gezondheidszorg gepubliceerd.

Digitale technologieën en hun toepassingen in de gezondheidssector breiden zich snel uit. Overheden maken steeds meer gebruik van digitale technologieën in de gezondheidssector, waarbij zij het gebruik van gegevens voor besluitvorming onderzoeken en nieuwe oplossingen overwegen om hun gezondheidsstelsels te
versterken.

De organisaties geloven dat digitalisering gezondheidswerkers kan ondersteunen bij het leveren van gezondheids- en zorgdiensten van hoge kwaliteit.

Zonder een passend en afdwingbaar rechtskader kunnen digitale technologieën echter de deur openzetten voor illegale praktijken en misbruik, waardoor de veiligheid van patiënten in gevaar wordt gebracht of de rechten van patiënten worden belemmerd.

Het consensuskader schetst de belangrijkste gezamenlijke aanbevelingen voor de digitale transformatie van de gezondheidszorg ter ondersteuning van hoogwaardige patiëntenzorg. Het beoogt niet alomvattend te zijn en vormt ook niet één gemeenschappelijk beleid van de betrokken organisaties. De individuele beleidslijnen van ED, CPME, EFN, EPF en PGEU bevatten de gedetailleerde engagementen van elke organisatie en bieden meer diverse en diepgaande informatie en begeleiding.

De organisaties geloven dat digitalisering gezondheidswerkers kan ondersteunen bij het leveren van gezondheids- en zorgdiensten van hoge kwaliteit. Artsen, verpleegkundigen, tandartsen en apothekers maken dagelijks gebruik van digitale technologieën, bijvoorbeeld bij het uitschrijven of verstrekken van elektronische voorschriften, het raadplegen van elektronische gezondheids- en medicatiedossiers, het controleren op medicijninteracties, of het verlenen van ondersteuning via een mobiele app of tele-health. Zij verzamelen en genereren ook bewijs uit de echte wereld dat kan bijdragen aan een evidencebased gezondheidsbeleid en beste praktijken in de patiëntenzorg. Digitale instrumenten kunnen patiënten ook in staat stellen actiever betrokken te raken bij hun eigen gezondheidszorg en de communicatie met zorgverleners te verbeteren.

Bron: VVT Magazine September 2021

Scroll naar boven