Orale manifestaties van COVID-19

In een tweede bericht bekijken we de gevolgen voor de mond bij COVID-19 patiënten.

In de tweede studie, uitgevoerd in Milaan (Italië), bekeken onderzoekers specifiek de orale manifestaties van Covid-19, omdat hier blijkbaar nog relatief weinig van gekend is. Dit is eigenlijk wel verwonderlijk, omdat we weten dat de mondmucosa en de speekselklieren bekende targets zijn voor de replicatie van het Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Tegelijk weten we dat de aanwezigheid van het virus in speeksel ook een belangrijke bron is van transmissie van de ontsteking en dus besmetting.

122 Covid-19-positieve patiënten die de ziekte overleefden maar wel gehospitaliseerd waren geweest in de universiteitskliniek in Milaan, werden door een tandheelkundig team van experts onderzocht op intra-orale en extra-orale manifestaties tussen eind juli 2020 en begin september 2020. De mediaan van de tijd sinds ontslag uit het hospitaal en het follow-uponderzoek was 104 dagen (95 tot 132 dagen). Ongeveer 3 maanden na hun ontslag uit het hospitaal, werden bij 83,9% van de patiënten nog manifestaties van Covid-19 in de mond vastgesteld. Ectasie van de speekselklieren (zwelling en dilatatie van de kanalen) werd het meest vastgesteld, namelijk bij 46 van de patiënten (38%). Deze patiënten hadden ook ernstigere vormen van de ziekte gehad en waren ouder dan het gemiddelde. Maar ook droge mond, problemen ter hoogte van het temporo-mandibulair gewricht en verzwakking van de kauwspieren kwamen frequent voor. Waarschijnlijk ontstaan deze problemen in de mond als gevolg van het ontstekingsproces dat immers verantwoordelijk is voor de ziektegraad en gekende overlijdens wegens Covid-19.

Ongeveer 3 maanden na hun ontslag uit het hospitaal, werden bij 83,9% van de patiënten nog manifestaties van Covid-19 in de mond vastgesteld.

Dit onderzoek geeft duidelijk aan dat er zelfs na ontslag uit het hospitaal wel degelijk blijvende schade in de mond achterblijft bij de meerderheid van de Covid-19-patiënten. Deze retrospectieve en prospectieve cohortstudie suggereert ook dat de mondholte een geliefd doelwit is voor een SARS-CoV-2 infectie. Verder onderzoek is echter nodig om deze connectie tussen Covid-19 en mondaandoeningen te verklaren.

Bron/Referentie: Gherlone EF, Polizzi E, Tetè G, et al. Frequent and Persistent Salivary Gland Ectasia and Oral Disease After COVID-19. Journal of Dental Research. March 2021.

Scroll naar boven